yoursforever

[  6 foto ]

Yoursforever, Charlottenlund Videregående skole. 2011 - 2012

Hva skjer når kameraet rettes mot oss selv, når miljø og kulturelle referanser viskes ut og vi fremstår som én blant mange?


Dette arbeidet foregikk rundt en mobil stasjon (170x 165x 45 cm) bestående av: Dreibar krakk, sort forheng, fotostativ, kamera, datamaskin og en flatskjerm; Et mobilt fotostudio som flyttet rundt på skolen, hvor elever og ansatte ble invitert til å la seg fotografere. Portrettene fra én avdeling ble tatt med til neste, vist via stasjonens lille flatskjerm.


På utvalgte morgener i desember kjørte jeg til skolen. Parkerte, åpnet bakluken og projiserte portretter fra Jeepen mot skolens fasade. En liten gest for de som kom tidligst på jobb. Som regel rengjøringspersonalet og bygningsarbeiderne som gjorde nyskolen klar til innflytting. Portrettene kunne sees til morgenlyset kom.


Elin Andreassen, 2012





"Kunstutvalget ønsker at en del av utsmykkingen spesielt tar for seg prosessen med sammenslåingen. Charlottenlund Videregående skole vil bestå av to skoler som legges ned, og som gjenoppstår sammen i den nye skolen. Det deltagende kunstprosjektet skal foregå parallelt med normal undervisning, for alle involverte, elever og ansatte. Etter sammenslåingen vil skolen få en tilnærmet likevekt mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.  To skoler med utpreget forskjellige identiteter vil møtes i samme bygg, og elevantallet vil overstige 1000. Ny identitet og tilhørighet skal skapes, og utvalget ønsker et prosjekt der kunstner jobber sammen med elever fra begge skolene. Hovedtemaet er dialog, møter, brudd, tilnærmingsprosesser og den nye skolens identitet og historie. Dette er en prosess som kan ligge til grunn for et kunstprosjekt".



Kunstutvalget, Charlottenlund Videregående skole 2011



Yoursforever, Charlottenlund Videregående skole. 2011 - 2012

Elin Andreassen 2012©